Välkommen till Ferla

Ferla AB är ett brukar-och personalstyrt företag som arbetar med personlig assistans sedan 1994 utan ekonomisk vinstinriktning. Vi är medlemmar och godkända av IfA (Intresseföreningen för assistansberättigade) och är även medlemmar i KFO sedan 1994 och har genom dem kollektivavtal för anställda. Vi finns i södra och mellersta Sverige.

Vi har utbildad och erfaren personal för information, service och stöd. Administrativ personal har socionom, – psykoterapeut – och civilekonomutbildning och arbetar kontinuerligt med egen utveckling inom LSS genom utbildning inom de olika områden som ingår.

Personal finns tillgänglig dygnet runt. Förutom svensk – och engelsktalande personal finns även personal med t ex ryska, spanska och arabiska språkkunskaper.

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen att anordna personlig assistans för vuxna och barn.

För att få mer information om LSS och personlig assistans rekommenderar vi att gå in på www.intressegruppen.info och www.assistanskoll.se